Jag har valt att lägga ner NaturfotoForum.se på grund av en kraftigt vikande aktivitet.

Välkommen att anmäla dig till Facebookgruppen NaturfotoForum

Janne Arleklint Cygnel